Gaur egun errekonozitutako programa desberdinak ezagutzen. Horien artean aurkitzen dira ondokoak:

 

  • LIDER programa Eraikuntzaren Kode Teknikoaren betetzea egiaztatzeko kalkulu metodoa erabiltzen duen programa bakarra da. LIDER-a simulazio dinamikoko erreminta bat da eta eraikin objektuaren eta erreferentzia eraikinaren arteko eskari energetikoen arteko konparaketa egiten du.
 
  • CALENER-a: CALENER VYP-a etxebizitzetako eta eraikin txiki eta ertain tertziarioren kalifikazio energetikoa egiteko software da. CALENER GT-a eraikin tertziario handientzako software da. Eraikin bateko eraginkortasun maila zehazten dute.
 

Behin bezeroaren eraikinaren kalifikazioa eginda, aurrezki energetikoko neurrien inplementazioan aholka dezakegu, lortutako azkeneko letran hobekuntza ekar dezakeelarik.