HasieraZerbitzuakEgiaztatze energetikoa

 

Etxebizitza eta zerbitzuen sektoreak Europako Erkidegoan lehen mailako energiaren % 40 xurgatzen du gutxi gorabehera, horregatik araudi europarrak kontsumo energetikoaren gainean eraikuntzetan eragiten saiatu dira.

Eraginkortasun energetikoko eraikinen Egiaztapena 2002/91/CE Zuzendaritzatik ondorioztatutako eskaera da, eraikinen eraginkortasun energetikoa helburu funtsezkoa duelarik, eta eraikin guztiak estatu kide guztizak eraginkortasun energetikoko ziurtagiria izatera behartzen ditu. Zuzendaritza hau 47/2007 RD-aren bidez jartzen da martxan, eraikuntza berrien eraginkortasun energetikoko egiaztapenerako oinarrizko prozedura onartzen du, Eraikuntza Kode Teknikoaren eta RITE-aren aldaketen onespenaz gain.

Ziurtagiri honek kalifikazio energetikoa irudikatzen duen etiketan datza (A-tik G-ra eraikin eraginkorrenetatik, eraikin gutxiago eraginkorretara). Letrarekin batera,  CO2-ren urteroko emisioak eta lehen mailakoa energia-kontsumoa azaltzen dira.