Ikuskaritza energetikoak hurrengo aplikazio-sektoreak ditu funtsean:

 

  • Eraikinak: ingurune eta konfort baldintza espezifiko batzuk ditu eraikinak bere barnean, garatzen den jardueraren araberakoak. Horretarako aparteko ekipamendu bat izan behar dute, kontsumo energetikoko ekipamendua hain zuzen, aipaturiko baldintzak ezartzea baimentzen dutelarik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           eraikinetako jarduerak

  

  • Industria: prozesu industrial guztiak kontsumo energetiko handia eskatzen du azken produktua lortzeko asmoz. Kontsumo energetiko honek galera ugari sortzen ditu eta, beraz, modu eraginkorrago batean tratatzeko aukera du. Beraz, egokia da kostua txikiagotzeko posibilitateen ebaluazio tekniko eta ekonomikoa egitea, produktuaren kantitate nahiz kalitateari eragin gabe. Azken finean, abantaila hauei bide eman diezaieke:

         - Kontsumo energetikoaren murriztapena

         - Ekoizpen-kostu murriztapena

         - Produktibitatearen hobekuntza 

         - Produktuaren kalitatearen hobekuntza

         - Berrikuntza teknologikoa                                                                                                                                                                                                                                                                       industriako jarduerak

 

  • Administrazioa: entitate publikoek hiritarren multzoari hornitutako jokaera eta zerbitzuek energia-kontsumoa dakarte lotuta. Hau 2 arrazoirengatik optimizatzea beharrezkoa den: administrazio publikoek gizarteari begira eman behar duten ereduagatik eta gastu publikoaren kudeaketa ezinhobeagatik                                                                                                                                                                                                                                                                                              administrazio publikoko jarduerak

 

  • Nekazaritza: nekazaritzako sektorea ez da eraginkortasun energetikoranzko gizarteko kezka hazkorrarekin zerikusirik gabekoa, energia-kontsumoaren hazkunderako bere joera dela eta, produzitzen dituen efektu negatiboengatik, bai produktuen lehian bai ingurumenean. Baina, sektore honetan ere badaude ingurumenaren iraunkortasuna bermatuz, gehiago produzitzeko teknika gaiak eta produktu hobeak emateko aukera                                                                                                                                                                                                                                             nekazaritzan jarduerak