HasieraZerbitzuakIkuskaritza energetikoa

 

UNE 216501:2009k dioen bezala, Ikuskaritza Energetikoa prozesu sistematiko, independente eta dokumentatutakoa da, antolakuntza batean ziurtasunak lortzeko asmoarekin:

  •  Kontsumo energetikoaren ezaguera fidagarria eta bere kostu elkartua lortzea
  •  Energia-kontsumoari eragiten dioten faktoreak identifikatzea eta bereiztea
  •  Aurrezki-aukera desberdinak antzeman eta ebaluatzea, energiaren eraginkortasun eta dibertsifikazioa hobetzen du, eta bere gaineko kostu energetikoan eta mantenuan duen eragina, baita ere beste onura eta kostu batzueri.

Beraz, ikuskaritza energetikoarekin lortu nahi diren helburuak ondorengoak dira:

  •  Ekipamenduen eta instalazioen inbentario bat egitea, eta bere funtzionamendua eta eraginkortasuna ezagutzea
  •  Egoera energetiko orokorraren eta puntu kritikoen ezaguera
  •  Kontsumoen murriztapena
  •  Energia elektrikoaren eta erregaien gastuaren murriztapena
  •  Emisioen murriztapena
  •  Energia berriztagarriak erabiltzearen posibilitatea analizatzea